O nás

Činnosť organizačného združenia.

Usadlosť Svätý Peter, na južnom Slovensku, neďaleko od veľtoku Dunaja, klimatické podmienky, kopcovitý terén, piesočnatá pôda odjakživa boli ideálnym miestom na pestovanie viniča. Písomnosti už od roku 1750 spomínajú vinné záhrady v našej usadlosti. Pestujú sa tu rôzne odrody, ale obec najviac preslávil rizling vlašský . Veľkostatkár Vásárhelyi dal vysadiť veľkú plochu rizlingu vlašského. Víno sa exportovalo prakticky do celej strednej Európy.

       I v dnešnej dobe pestovanie viniča je prioritou nielen našich poľnohospodárov, pestovaním sa zaoberá každá rodina.

            Vychádzajúc z týchto tradícií naši mladí, agilní vinári vyšli s návrhom založiť v našej obci spolok vinárov. Oslovili pestovateľov viniča, obyvateľov ktorí majú zvláštny vzťah k týmto aktivitám.

            Založenie združenia pestovateľov viniča a výrobu vína začalo ešte v r. 2009. Po viacerých zasadnutiach, jednaniach v r. 2010 došlo k založeniu nášho občianskeho združenia. Spoločným rozhodnutím našej spoločnosti sme dali meno : Spolok vinárov svätého Urbana vo Svätom Petre.

            Hlavným poslaním nášho združenia  bolo naďalej rozvíjať vinohradníctvo a výrobu vína na úrovni dnešných odborných poznatkov. Ako motto sme si dali: zamerať sa na kvalitu, nie na kvantitu.


Zakladajúci členovia:

Zsidek Viliam

MUDr. Juraj Pecena

Ing. Terézia Horváthová

Ondrej Huľuk

Juraj Miško

Ing. Juraj Kováč

Imrich Molnár

Jozef Füle

Mikuláš Oláh

Ľudovít Molnár

Michal Tomášik


 Od založenia spolku, funkcionári aj zakladajúci členovia s podporou členov a nečlenov vyvíjajú veľmi dobrú činnosť. Organizovanie súťaže vín vo Svätom Petre je na vysokej úrovni. Máme kvalitných hodnotiteľov - degustátorov, nosia k nám vzorky aj zo susedných usadlostí. V roku 2011 sme po prvý raz usporiadali vínny festival  rizlingu vlašského. Tejto súťaži sa zúčastnili nielen z okolitých obci ale aj celého západoslovenského regiónu. Plánujeme z tejto súťaži vytvoriť tradíciu, vzdaním holdu pre  rizling vlašský.

             Ďalšia vydarená akcia nášho spolku je každoročné organizovanie dní otvorených pivníc, na deň Svätého Urbana.

             V záujme skvalitnenia práce našich pestovateľov viniča a vinárov, naše združenia založí knižnicu s odbornou tematikou vinohradníctva a vinárstva. Snažíme sa o to aby sme mohli zriadiť laboratórium, kde by sa dali urobiť vyšetrenie pôdy, aj vzorky vín.

 Ďalšou našou aktivitou je organizovanie odborných prednášok so  zameraním na obrábanie pôd viniča, ochranu rastlín a problémy pri výrobe vín.

             Sme si vedomí toho, že naše plány sú náročné, ale dúfame že v spolupráci s vedením obce, ktorá nás aj doteraz podporovala sa nám to podarí.

             Keď by sme chceli hodnotiť našu krátku činnosť môžeme konštatovať, že založenie spolku malo kladný vplyv na našich pestovateľov viniča a výrobu vín, taktiež aj na medziľudské vzťahy, priateľstvo a radosť z organizovaných podujatí.


Aktuálne informácie nájdete aj na našej Facebook stránke